logo

Aespa
Kiire Internet

Registreerin oma huvi
banner

Üldinfo

Corle omab pikaajalist kogemust sidevõrkude ehitamisel. Viimastel aastatel oleme rajanud optilise ühenduse enam kui 7000 majapidamisele. Meie peamisteks tellijateks on Eesti suurimad sideoperaatorid.

2021. aastal lõi Corle 1747 aadressiobjektile võimaluse juurdepääsuvõrguga liitumiseks Rapla maakonnas, Kohila vallas, Aespa alevikus.

Corle poolt rajatud järgmise põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu eesmärk on anda lõppkasutajatele võimalus, abikõlblikus sihtpiirkonnas (nö valged alad), ülikiire lairibateenuse kasutamiseks.

Corle poolt rajatud juurdepääsuvõrguga liitumisel on võimalik kasutada sideteenust osutavate operaatorite teenuseid.
telia
tele2
elisaKuidas liituda?

Rajatava juurdepääsuvõrguga liitumiseks tuleb registreerida enda huvi vastavasisulise taotlusega. Sellisel juhul saab Corle liitumishuviga arvestada, tööde maksumust hinnata ning oma edasisi tegevusi Aespa piirkonnas planeerida.

SAMM 1 – HUVI REGISTREERIMINE

 • Enda liitumissoovist anna meile teada registreerides oma huvi siin veebilehel.
SAMM 2 – HINNAPAKKUMINE JA TEHNILINE LAHENDUS

 • Koostame Teile liitumistasu kulupõhise hinnapakkumise aadressiobjekti ühendamiseks juurdepääsuvõrguga.
 • Varem valminud juurdepääsuvõrgust ja asukoha oludest tulenevalt kujuneb aadressiobjektidel erinev tehnoloogiline lahendus.
 • Kui hinnapakkumine ja tehniline lahendus osutuvad sobivaks lepitakse kokku väljaehituse teostamise aeg ning väljastatakse selle kohta arve.
SAMM 3 – EHITUS

 • Corle alustab juurdepääsuvõrguga liitunud klientidele majaühenduste väljaehitamisega esimesel võimalusel. Ehituse ajagraafik sõltub peamiselt sidevõrgu projekteerimisest, ilmastikuoludest ning piirkonnas liitunud majapidamiste arvust.
 • Kõikidele liitumistasu arve tasunud klientidele antakse info majaühenduse väljaehituse ajast liitumistaotluses toodud kontaktandmetel. Liituja kohustuseks on võimaldada tööde teostamist vastavalt lahendusele.
 • Palume elanike mõistvat koostööd ning teeme omalt poolt parima, et ehitustegevus häiriks vähimal määral elanikkonda.
SAMM 4 – SIDETEENUSE OSUTAMINE

 • Võrguühenduse valmimisel on Sul võimalik pöörduda piirkonnas sideteenust osutava operaatori poole ning sõlmida sideteenuse osutamiseks liitumisleping.
 • Rajatav taristu võimaldab opereerimist valguskaablil sideteenust osutavatele sideoperaatoritele.Korduma kippuvad küsimused

 • Mis on kiire interneti võrk?
  • Corle on Aespa alevikus alustamas valguskaablil põhineva internetivõrgu rajamist, mille kaudu jõuvavad kodudesse interneti- ja televisiooniteenused. Valguskaabli võrk jõuab majapidamisteni vastavalt konkreetsele olukorrale kas õhuliini või maakaabliga.
 • Mille järgi on aadressiobjektid valitud ja miks ei ole minu aadressi nimekirjades?
  • Corle on määruse tingimuste poolt ette antud piirmahtude ulatuses välja valinud Rapla maakonnas, Kohila vallas, Aespa alevikus välja valinud 1747 aadressobjekti, kellele toetuse abil juurdepääsuvõrguga liitumise võimalus rajatakse. Kui aadressipunktide nimekirjas puudub soovitud aadress siis paraku sel korral ei ole me Sulle valguskaablivõrku rajamas, kuid pole välistatud, et tulevikus toimub rajatava valgusvõrgu laiendamine ja liitumisvõimaluse saavad rohkemad aadressiobjektid. Enda huvist saad meile märku anda e-kirja vahendusel aespa@corle.ee.
 • Kas mul on võimalik valida endale meelepärane sideoperaator?
  • Meie rajatav valguskaabli võrk avatakse kõikidele teenuspakkujatele, kuid endale meelepärase saad valida nende hulgast, kellel on antud piirkonnas teenuse osutamise võimekus.
 • Kui palju kiire interneti võrguga liitumine maksab?
  • Soodustingimustel liitumine lõppes 29.03.2021. Edaspidisel liitumissoovi avaldamisel koostatakse liitumisühenduse rajamiseks kulupõhine hinnapakkumine.
Jooksvates küsimustes saab meie poole pöörduda e-kirja teel aespa@corle.ee või helistades numbril: +372 51 90 4545.

Ehitusprojekti kooskõlastamine

Ehitusprojekt on vaja kooskõlastada juhul, kui projekt läbib sidevõrgu kaitsevööndit või eeldab olemasoleva sidevõrgu ümberehitust. Palume ehitusprojekt saata meile kooskõlastamiseks enne ehitusloa/-teatise menetlust Ehitisregistris.

Ehitusprojekti kooskõlastuse saamiseks tuleb esitada kooskõlastuse taotlus. Eeltäidetud taotlus edasta aadressile aespa@corle.ee

Projekti KK taotlus

Kaitsevööndis tegutsemise luba

Juurdepääsuvõrgu kaitsevööndis tegutsemine vajab alati võrgu omaniku nõusolekut. Ehitustöid plaanides võta meiega ühendust, et välja selgitada, kas ehitusalas asuvad siderajatised.

Kaitsevööndis tegutsemise loa saamiseks tuleb esitada tegutsemisloa taotlus. Eeltäidetud taotlus edasta aadressile aespa@corle.ee

Tegutsemisloa taotlus